Consiliul Local Municipal Buzau

Comisia pentru activitati economico-financiare ,

            patrimoniu si agricultura

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

Perioada  ianuarie – decembrie 2009

Consilier local Cristinel Romanescu

 

     Activitatea mea în calitate de membru al  Consiliului Local  Municipal Buzau  s-a  concretizat  în :

I. Participarea la  şedinţele  Consiliului Local;

II. Participarea la  şedinţele Comisiei pentru activitati economico-financiare , patrimoniu si agricultura din care fac parte ,  ca membru ;

III. Activitate in afara lucrarilor Consiliului ;

 

I.                   Participarea la  şedinţele  Consiliului Local;

 

     În anul 2009  am participat la majoritatea sedintelor ordinare si extraordinare la care am fost convocat , incercand sa actionez in conformitate cu principiile administratiei publice locale stipulate in Legea nr.215/2001 , respectand prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al CLM Buzau , in scopul imbunatatirii calitatii vietii buzoienilor si pentru respectarea programului politic pentru care am fost ales.

    Pe parcursul sedintelor am avut o serie de interventii , interpelari si intrebari referitoare la proiectele de hotarare propuse pe ordinea de zi .

   Dintre acestea pot aminti :

-      proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractării şi garantării unui credit de exploatare de către Regia Autonomă Municipală „R.A.M.” Buzău ;

-      proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Kinetic Systems” S.R.L. Bucureşti în vederea realizării în parcul Tineretului din municipiul Buzău a investiţiei „Bază sportivă cu terenuri de tenis şi piscină “ ;

-      proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării de la Societatea Comercială „Somet” S.R.L. Buzău a blocului de locuinţe 3 F, precum şi a terenului aferent acestuia, situate în municipiul Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918.

 

 

II. Participarea la lucrarile Comisiei pentru activitati economico-financiare,

patrimoniu si agricultura

 

      In cadrul sedintelor comisiei am incercat , impreuna cu colegii mei , sa dezbatem proiectele de hotarari pentru  a le aduce imbunatatiri , pentru a le compatibiliza cu nevoile si dorintele  cetatenilor .

     Pentru o  cunoastere cat mai reala a situatiilor domeniilor de activitate aferente comisiei am avut intalniri cu :

-      d-nul Neamţu-Vasilescu Milucă, director R.A.M. Buzău

-      d-nul Diaconiţă Cornel, director executiv al S.C. „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

-      d-nul Văsii Dragomir, director economic S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău;

-      d-nul Creţu Constantin, director şi Rusu Maria, contabil şef S.C. „PRESTCOM SERV” S.A. Buzău;

-      d-na  Lazăr Maria, director economic S.C. „URBIS-SERV” S.A. Buzău;

-      d-nul Moise Ionel, preşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Proprietari a Judeţului Buzău ;

      In urma acestor discutii am facut demersuri , alaturi de colegii din comisie , pentru rezolvarea punctuala a unor probleme .

      In aceasta perioada s-au discutat solicitarile unor persoane fizice sau juridice legate in principal de: atestarea unor terenuri la domeniul privat al municipiului, atestarea unor terenuri la domeniul public precum si trecerea lor in domeniul privat al municipiului, cumpararea de catre solicitanti a unor terenuri proprietate privata a municipiului pentru care acestia aveau drept de preemptiune, scoaterea la licitatie in vederea vanzarii unor terenuri proprietate privata a municipiului in vederea realizarii obiectivelor prevazute in PUD-urile aprobate de CLM, propuneri privind schimburi de imobile si/sau terenuri, etc. De asemenea au fost analizate solicitarile de certificate de urbanism ale persoanelor fizice sau juridice precum si Planurile Urbanistice de Detaliu care vizau ocuparea intr-o forma sau alta a domeniului public .

 

III. Implicarea mea în afara şedinţelor Consiliului Local pe următoarele

Domenii:

1.     Întâlniri cu cetăţenii:

     In conformitate cu prevederile legale, am acordat audiente , acestea

desfasurandu-se in fiecare zi de miercuri , incepand cu ora 13.00. Prin

intermediul acestora am luat contact nemijlocit cu buzoienii, in special cu

cei aflati intr-o situatie dificila si am incercat sa ma implic in mod activ in rezolvarea doleantelor acestora.

     Am consiliat persoane care s-au prezentat saptamanal la audiente, majoritatea problemelor legale fiind solutionate cu concursul executivului si a altor institutii .

     Am  solicitat sprijinul parlamentarilor Partidului National Liberal pentru a facilita accesul la  inaltele institutii decizionale nationale  atunci cand problemele ridicate de cetateni depaseau competenta autoritatilor locale .

 

2. Implicarea/participarea la activităţile culturale / deschideri oficiale

 - participare la unele activităţi culturale organizate cu sprijinul Consiliului Local Municipal ;

 -  participare la  sarbatorirea sau organizarea  unor comemorari,

sarbatori nationale sau evenimente locale organizate de Primaria

Muncipiului  Buzau ;

               

3. Relaţiile  cu mass media:

  - popularizarea unor activităţi de interes local pe postul de

televiziune şi în presa locală in cadrul conferintelor de presa ;

  - colaborarea cu reprezentanţii presei în vederea susţinerii

dezvoltării calitative a sportului buzoian ;

 

4. Sprijin material şi financiar pentru:

  -  familii defavorizate

  -  buna derulare a unor acţiuni culturale si sportive

 

 

    În concluzie , in perioada parcursa din acest mandat ,  am incercat sa reprezint interesele electoratului meu, cetateni care cred in libera initiativa, proprietate, cultura, educatie civica si care pot sa inteleaga ca parcurgem o etapa europeana si trebuie sa ne integram cu comunitati recunoscute la nivel acest nivel .

     Perseverenta si dorinta de a fi mereu alaturi de cei ce m-au ales, permanent receptiv la nevoile acestora, dublate de sprijinul continuu al organizatiei si al echipei, sunt motivatii ce ma determina sa apreciez ca rezultatele viitoare vor fi superioare celor prezentate partial in acest material, pe masura rigorilor cetatenilor ce asteapta mai mult si mai bine de la cei in care au investit incredere si pe care i-au ales sa ii reprezinte.

 

Consilier municipal ,

Cristinel Romanescu