Judeţul BUZĂU                                                                                                                                                                   Anexa nr.2

Municipiul BUZĂU                                                                                                                                                       la normele tehnice

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ĪNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR                         Īnsuşit de Consiliul Local prin

CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI                                                  Hotărārea nr. 117/26.08.1999 modificată şi   completată prin HCL nr. 36/30.03.2000 şi HCL nr. 104/10.08.2000

 

 

 

 

I N V E N T A R U L

bunurilor care apar īn domeniul public al Municipiului BUZĂU

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

       1.        

1.3.7.1.

Str. Agriculturii

P; L=600;l=7;lt=1,5;S=4200;St=1800

       2.        

1.3.7.1.

Fnd Agrişelor

DP; L=70;l=3,5;S=245

       3.        

1.3.7.1.

Str. Albinelor

DP; L=260;l=7;lt=1,5; S=1820; St=780

       4.        

1.3.7.2.

Str. Grigore Alexandrescu

IA; L=285; l=7;lt=1,5;S=1995;St=855

       5.        

1.3.7.2.

Str. Apolon

IA; L=110;l=7;lt=1,5;S=770; St=330

       6.        

1.3.7.2.

Str. Almaşului

IA; L=375;l=7;S=2625;St=750

       7.        

1.3.7.2.

Str. Ardealului

IA; L=170;l=7;lt=1;S?1400 St=400

       8.        

1.3.7.2.

Str. Arieşului

IA; L=200 l=7 lt=1 S=1400 St=400

       9.        

1.3.7.2.

Str. Armoniei

IAŞ L=265 lt=1,6 S=1855 St=795

    10.      

1.3.7.2.

Str. Asachi Gheorghe

IA; L=350; lt=1 S=2450; St=700

    11.      

1.3.7.2.

Piaţa Aviatori

IA; L=55 l=40; lt=1,5 S=1100 St=150

    12.      

1.3.7.1.

Aleea Arinului

DP; L=75 l=7 S=525

    13.      

1.3.7.2.

Str. Aurorei

IA; L=235 l=7 lt=1,5 S=1645 St=705

    14.      

1.3.7.2.

Str. Andreescu Ion

IA; L=285 l=7 lt=1,5 S=1995 St=885

    15.      

1.3.7.2.

Intr. Aerodromului

IA; L=60 l=5 S=300

    16.      

1.3.7.2.

Str. Dr. Babeş Victor

IA; L=125 l=7 lt=1 S= 875 St=250

    17.      

1.3.7.2.

Bdul Al. Averescu Mareşal

IA; L=650 l=12 lt=2 S=7800 St=2600

    18.      

1.3.7.2.

Bdul Bălcescu Nicolae

IA; L=1475 l=10 lt=3 S=1475 St=8850

    19.      

1.3.7.2.

Str. Băenuţiu Simion

IA L=325 l=7 lt=1,5 S=2275 St=975

    20.      

1.3.7.2.

Intrarea Bazalt

IA L=250 l=7 lt=1,5 S=1750 St=750

    21.      

1.3.7.3.

Str. Bazalt

BC L=725 l=7 lt=1,5 S=5075 St=2175

    22.      

1.3.7.3.

Str. Beldiceanu Nicolae

IA L=235 l=7 lt=1,5 S=1645 St=705

    23.      

1.3.7.2.

Fnd. Berzei

IA L=125 l=5 lt=1 S=625 St=250

    24.      

1.3.7.2.

Str. Bicaz

IA L=200 l=7 lt=1,5 S=1400 St=600

    25.      

1.3.7.2.

Str. Bistriţei

IA L=275 l=7 lt=1 S=1925 St=550

    26.      

1.3.7.2.

Str. Bradului

PV L=100 l=6 lt=1 S=600 St=200

    27.      

1.3.7.2.

Şos. Brăilei

IA L=800 l=14 lt=1,5 S=11200 St=1200

    28.      

1.3.7.2.

Str. Brāncoveanu Constantin

IA L=250 l=7 lt=1,5 S=1750 St=750

    29.      

1.3.7.2.

Aleea Sporturilor

IA L=1275 l=14 lt=2 S=17650 St=5100

    30.      

1.3.7.2.

Str. Bucegi

IA L=675 l=7 lt=1,5 S=4725 St=2025

    31.      

1.3.7.2.

Str. Buga Iordache

IA L=135 l=7 lt=1,5 S=945 St=405

    32.      

1.3.7.2.

Str. Col. Buzoianu Ion

IA L=1525 l=7 lt=1,5 S=10675 St=4575

    33.      

1.3.7.2.

Str. Bāsca Mare

IA L=190 l=8 lt=1 S=1520 St=380

    34.      

1.3.7.2.

Str. Bāsca Mică

IA L=175 l=3,5 lt=1 S=612,5 St=350

    35.      

1.3.7.2.

Aleea Bāsca

IA L=30 l=9 lt=1 S=270 St=60

    36.      

1.3.7.2.

Alei acces trotuare şi parcări Cartier Broşteni

IA L=2705 l=7 lt=1,5 S=13525 St=8115

    37.      

1.3.7.2.

Str. G.ral Baştan Grigore

IA L=550 l=7 lt=1,5 S=3850 St=1000

    38.      

1.3.7.1.

Str. Călăraşi

P L=105 l=7 S=835

    39.      

1.3.7.2.

Str. Călmăţui

DP L=130 l=7 lt=1,5 S=910 St=390

    40.      

1.3.7.2.

Str. Caloian Vasile

IA L=325 l=7 lt=1,5 S=2275 St=975

    41.      

1.3.7.2.

Str. Cantemir Dimitrie

IAŞ L=310 l=7 lt=1,5 S=2170 St=930

    42.      

1.3.7.2.

Str. Căpşunelor

IA L=335 l=7 lt=1 L=2345 St=670

    43.      

1.3.7.2.

Str. Caragiale Luca Ion

IA L=225 l=7 lt=1,5 S=1575 St=675

    44.      

1.3.7.2.

Str. Caraiman

IA L=500 l=7 lt=1,5 S=3500 St=1500

    45.      

1.3.7.1.

Str. Cărămidari

P L=150 l=6 S=900

    46.      

1.3.7.2.

Str. Carpaţi

IA L=435 l=7 lt=1,5 S=3045 St=1305

    47.      

1.3.7.3.

Aleea Castanilor

BC L=260 l=5 lt=1,5 S=1300 St=780

    48.      

1.3.7.2.

Pasaj Central

IA L=340 l=10 lt=2 S=3400 St=1360

    49.      

1.3.7.1.

Str. Cerbului

DP L=475 l=7 lt=1 S=3325

    50.      

1.3.7.2.

Str. Cercului

IA L=350 l*7 lt?1 S=2450 St=700

    51.      

1.3.7.2.

Str. Chiristigii

IA L=500 l=7 lt=1 S=3500 St=1000

    52.      

1.3.7.1.

Str. Cālnău

DP L=155 l=5 S=775

    53.      

1.3.7.1.

Aleea Cimbrului

DP L=80 l=7 S=560

    54.      

1.3.7.2.

Str. Ciochinescu

IA L=250 l=7 lt=1,5 S=1750 St=750

    55.      

1.3.7.2.

Str. Clemenţei

IA L=450 l=7 lt=1,5 S=3150 St=1350

    56.      

1.3.7.2.

Str. Clujului

IA L=300 l=7 lt=1,5 S=2100 St=900

    57.      

1.3.7.1.

Str. Coloniilor

P L=95 l=9 S=855

    58.      

1.3.7.2.

Str. Columbelor

IA L=975 l=7 lt=1,5 S=6825 St=2925

    59.      

1.3.7.2.

Str. Cometei

IA L?550 l=6 lt?1,5 S=3300 St=1650

    60.      

1.3.7.2.

Str. Constituţiei

IA L=550 l=10 lt=2 S=5500 St=2200

    61.      

1.3.7.2.

Str. Conta Vasile

IA L=55 l=7 lt=1,5 S=385 St=165

    62.      

1.3.7.2.

Str. Coşbuc George

IA L=400 l=7 lt=1,5 S=2800 St=1200

    63.      

1.3.7.1.

Intrarea Cosmin

DP L=125 l=5 S=625

    64.      

1.3.7.2.

Str. Costinescu Ion

IA L=285 l=7 lt=1,5 S=1995 St=855

    65.      

1.3.7.2.

Str. Creangă Ion

IA L=700 l=7 lt=1,5 S=5900 St=2100

    66.      

1.3.7.2.

Str. Crinului

IA L=325 l=7 lt=1,5 S=2275 St=975

    67.      

1.3.7.3.

Str. Crişan

BC L=55 l=5 lt=1,5 S=275 St=83

    68.      

1.3.7.2.

Str. Crişului

IA L=135 l=6 lt=1,5 S=810 St=405

    69.      

1.3.7.2.

Str. Crizantemelor

IA L=400 l=7 lt=1,5 S=2800 St=1200

    70.      

1.3.7.2.

Str. Culturii

IA L=70 l=3,5 lt=1 S=245 St=70

    71.      

1.3.7.2.

Str. Cuza Vodă

IA L=180 l=9 lt=2 S=1620 St=720

    72.      

1.3.7.2.

Aleea Chiristigii

IA L=100 l=5 S=500

    73.      

1.3.7.1.

Aleea Caisului

DP L=200 l=10 S=2000

    74.      

1.3.7.2.

Aleea Chimiei

IA L=130 l=6 S=780

    75.      

1.3.7.2.

Aleea Crāngului

IA L=480 l=10 S=4800

    76.      

1.3.7.2.    1.3.7.3.

Alei trotuar Cartier Crāng 2

BC; IA L=480 l=3,5 lt=1,5 S=1680 St=1440

    77.      

1.3.7.2.

Piaţa Daciei

BC+mazaic L=90 l=50 S=4500

    78.      

1.3.7.2.

Fnd. Daliei

IA L=55 l=3 lt=1,5 S=165 St=330

    79.      

1.3.7.1.

Str. Davila Carol

IA; DP L=190 l=7 lt=1,5 S=1330 St=570

    80.      

1.3.7.2.

Fnd. Deltei

IA L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

    81.      

1.3.7.2.

Str. Democraţiei

IA L=1000 l=7 lt=1,5 S=7000 St=3000

    82.      

1.3.7.1.

Str. Depoului

DP L=365 l=8 lt=1,5 S=2920 St=1095

    83.      

1.3.7.1.

Str. Depozitului

BC L=110 l=7 lt=1,5 S=4200 St=900

    84.      

1.3.7.3.

Str. Dimineţii

BC L=110 l=7 lt=1 S=770 St=220

    85.      

1.3.7.2.

Str. Doja Gheorghe

IA L=265 l=7 lt=1,5 S=1855 St=795

    86.      

1.3.7.2.

Str. Dornei

IA L=100 l=5 lt=1 S=500 St=200

    87.      

1.3.7.2.

Str. Dorobanţi

IA L=1450 l=7 L=400 l=14

S=15750 St=5950

    88.      

1.3.7.1.

Str. Dreaptă

P L=175 l=6 lt=1 S=1050 St=350

    89.      

1.3.7.2.

Str. Dreptăţii

IA L=250 l=7 lt=1 S=1750 St=500

    90.      

1.3.7.2.

Str. 13 Decembrie

IA L=205 L=7 lt=1,5 S=1435 St=615

    91.      

1.3.7.2.

Aleea Dumbrava

IA L=100 l=10 lt=1,5 S=1000 St=300

    92.      

1.3.7.2.

Str. 22 Decembrie

IA L=185 l=7 lt=3,5 S=1295 St=1295

    93.      

1.3.7.2.

Str. 1 Decembrie 1918

IA L=725 l=7 lt=1 S=5075 St=1450

    94.      

1.3.7.2.

Str. Ciucurete

IA L=150 l=7 lt=1 S=850 St=300

    95.      

1.3.7.2.

Alei acces trotuar şi parcări Cartier Dorobanţi I

IA L=1905 l=7 lt=1,5 S=133335 St=5715

    96.      

1.3.7.3.

Alei acces şi parcări Cartier Dorobanţi II

BC L=18651 l=7 lt=1,5 S=13055 St=5595

    97.      

1.3.7.2.

Str. Ecoului

IA L=85 l=7 lt=1,5 S=595 St=255

    98.      

1.3.7.2.

Str. Elocinţei

IA L=310 l=7 lt=2 S=2170 St=1240

    99.      

1.3.7.2.

Str. Eminescu Mihai

IA L=60 l=7 lt=1,5 S=420 St=180

  100.   

1.3.7.2.

Alei acces trotuar şi parcări Cartier Episcopiei

IA L=1150 L=7 lt=1,5 S=8050 St=3450

  101.   

1.3.7.3.

Str. Eroilor

BC L=125 l=10 S=1250

  102.   

1.3.7.2.

Aleea Episcopiei

IA L=100 l=7 lt=1,5 S=700 St=300

  103.   

1.3.7.2.

Str. Făgetului

IA L=300 l=7 lt=1,5 S=2100 St=900

  104.   

1.3.7.2.

Str. Filantropiei

IA L=435 l=7 lt=2 S=3045 St=1740

  105.   

1.3.7.2.

Str. Filipescu Dimitrie

IA L=950 l=7 lt=1,5 S=6650 St=2150

  106.   

1.3.7.1.

Aleea Florilor

DP L=150 l=6 S=900

  107.   

1.3.7.1.

Str. Foişor

DP L=65 l=5 S=390

  108.   

1.3.7.2.

Fnd. Fragilor

IA L=90 l=9 S=180

  109.   

1.3.7.1.

Str. Frasinului

DP L=415 l=7 lt=1,5 S=2905 St=1245

  110.   

1.3.7.2.

Str. 16 Februarie

IA L=160 l=7 lt=1,5 S=1120 St=525

  111.   

1.3.7.2.

Str. Frăsinet

IA L=1025 l=7 lt=1,5 S=7175 St=3075

  112.   

1.3.7.2.

B.dul Gării

IA L=600 l=10 lt=2 S=6000 St=2400

  113.   

1.3.7.2.

Str. Ghioceilor

IA L=50 L=7 lt=1,5 S=350 St=150

  114.   

1.3.7.2. 1.3.7.3. 1.3.7.1.

Str. Gārlaşi

IA; BC; P L=775 l=7 lt=1,5 S=5425 St=2325

  115.   

1.3.7.2.

Str. Gārlei

IA L=235 l=7 lt=1,5 S=1645 St=705

  116.   

1.3.7.2.

Str. Gloriei

IA L=200 l=7 lt=1 S=1400 St= 400

  117.   

1.3.7.2.

Str. Lt. Godeanu Ion

IA L=200 l=7 lt=1 S=1400 St=400

  118.   

1.3.7.2.

Str. Golea Vasile

IA L=350 l=7 lt=1,5 S=2450 St= 1050

  119.   

1.3.7.2.

Str. Golescu Alexandru

IA L=85 l=3 S=255

  120.   

1.3.7.2.

Str. Golescu Dinicu

IA L=550 l=7 lt=1,5 S=2850 St=1375

  121.   

1.3.7.2.

Str. Grădeanu Vasile

IA L=125 l=7 lt=1,5 S=875 St=375

  122.   

1.3.7.1.

Str. Grădinelor

DP L=450 l=7 lt=1,5 S= 3150 St=1350

  123.   

1.3.7.1.

Str. Grăniceri

IA L=140 l=7 lt=1,5 S=980 St=420

  124.   

1.3.7.2.

Str. Grāşorului

IA L=75 l=7 lt=1,5 S=375 St=112

  125.   

1.3.7.2.

Aleea Grădinelor

DP L=30 l=5 S=150

  126.   

1.3.7.1.

Aleea Gutuiului

DP L=300 l=5 S=1500

  127.   

1.3.7.1.

Str. Haiducului

DP L=1150 l=7 S=8050

  128.   

1.3.7.2.

Str. Spiru Haret

IA L=925 l=10 lt=2 S=9250 St=3700

  129.   

1.3.7.2.

Str. Horticolei

IA L=1275 l=14 lt=1,5 S=17850 St=3825

  130.   

1.3.7.2.

Aleea Industriilor

IA L=3800 l=20 lt=1,5 S=76000 St=7600

  131.   

1.3.7.2.

Intr. Iazul Morilor

IA L=500 l=7 lt=1,5 S=3500 St=1500

  132.   

1.3.7.1.

Str. Īnfrăţirea

IA L=375 l=5 S=1875

  133.   

1.3.7.2.

Str. Ionescu Raicu

IA L=175 l=7 lt=1 S=1225 St=350

  134.   

1.3.7.2.

Str. Iorgulescu Bazil

IA L=165 l=6 lt=1,5 S=990 St=495

  135.   

1.3.7.2.

Str. Ipătescu Ana

IA L=125 l=7 lt=1 S=875 St=250

  136.   

1.3.7.2.

Str. Iazului

BC L=500 l=7 lt=1,5 S=3500 St=1500

  137.   

1.3.7.2.

Str. Isvor

IA L=170 l=6 S=1020

  138.   

1.3.7.2.

Str. Kogălniceanu Mihail

IA L=165 l=5 lt=1,5 S=1155 St=495

  139.   

1.3.7.1.

Intr. Lăstunului

DP L=145 l=7 S=1015

  140.   

1.3.7.2.

Str. Lazăr Ghorghe

IA L=110 l=6 lt=1,5 S=660 St=165

  141.   

1.3.7.2.

Str. Leului

IA L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

  142.   

1.3.7.2.

Str. Libertăţii

IA L=925 l=7 lt=2 S=6475 St=3700

  143.   

1.3.7.1.

Str. Liliacului

DP L=35 l=5 S=175

  144.   

1.3.7.0.

Aleea Livezilor

DP L=160 l=3 S=480

  145.   

1.3.7.1.

Str. Luceafărului

DP L=250 l=7 lt=1,5 S=1750 St=750

  146.   

1.3.7.3.

Str. Luminii

BC L=640 l=7 lt=1,5 S=4480 St=1920

  147.   

1.3.7.2.

Str. Lunei

IA L=200 l=7 lt=1,5 S=1400 St=600

  148.   

1.3.7.1.

Str. Lupeni

DP L=338 l=7 lt=1,5 S=2366 St=1014

  149.   

1.3.7.1.

Intr. Luminişului

DP L=220 l=5 S=1100

  150.   

1.3.7.2.

Str. G.ral Magheru Gheorghe

IA L=275 l=7 lt=2 S=1925 St=1100

  151.   

1.3.7.2.

Str. Măghiran

IA L=215 l=7 lt=1,5 S=1505 St=645

  152.   

1.3.7.2.

Str. Mărăşeşti

IA L=105 l=7 lt=1,5 S=735 St=315

  153.   

1.3.7.2.

Str. Mărăşti

IA L=375 l=7 lt=1 S=2625 St=750

  154.   

1.3.7.2.

Str. Mărgăritarelor

IA L=165 l=3,5 lt=1,5 S=577,5 St=248

  155.   

1.3.7.2.

Str. Martirilor

IA L=425 l=7 lt=3 S=2975 St=2550

  156.   

1.3.7.2.

Str. Maximilian Vladimir

IA L=600 l=6 lt=1 S=3600 St=1200

  157.   

1.3.7.2.

Str. Merişorului

IA L=65 l=5 lt=1,5 S=325 St=195

  158.   

1.3.7.2.

Str. Mesteacănului

IA L=620 l=8 lt=1,5 S=4960 St=1860

  159.   

1.3.7.2.

Str. Mică

IA L=225 l=6 lt=1,5 S=1350 St=675

  160.   

1.3.7.1.

Fnd. Milcov

DP L=45 l=3 S=135

  161.   

1.3.7.2.

Str. Mioriţei

IA L=175 l=7 lt=1,5 S=1225 St=525

  162.   

1.3.7.2.

Str. Miron Costin

IA L=175 l=7 lt=1,5 S=1225 St=525

  163.   

1.3.7.2.

Str. Molidului

IA L=360 l=7 lt=1,5 S=2520 St=1080

  164.   

1.3.7.1.

Str. Morilor

DP L=385 l=3,5 S=1347,5

  165.   

1.3.7.2.

Str. Moşoiu Panait

IA L=625 l=10 lt=1,5 S=6250 St=1875

  166.   

1.3.7.1.

Str. Muncii

DP L=525 l=7 lt=2 S=3675 St=1050

  167.   

1.3.7.2.

Str. Mureşan Suciu

IA L=450 l=7 lt=1,5 S=3150 St=1350

  168.   

1.3.7.1.

Str. Murgului

P L=275 l=7 lt=1,5 S=1925 St=413

  169.   

1.3.7.2.

Str. Napoca

IA L=95 l=7 lt=1,5 S=665 St=285

  170.   

1.3.7.1.

Str. Narciselor

P L=105 l=7 lt=1,5 S= 735 St=215

  171.   

1.3.7.2.

Str. Neculuţă Teodor

IA L=410 l=7 lt=1,5 S=2870 St=1230

  172.   

1.3.7.1.

Str. Negrească

P L=233 l=7 lt=1,5 S=1631 St=699

  173.   

1.3.7.2.

Str. Negruzzi Costache

IA L=125 l=5 lt=1 S=625 St=250

  174.   

1.3.7.2.

Str. Nimfelor

IA L=450 l=7 lt=1,5 S=3150 St=1350

  175.   

1.3.7.2.

Str. Nucului

IA L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

  176.   

1.3.7.2.

Str. Nufărului

IA L=300 l=7 lt=1,5 S=2100 St=900

  177.   

1.3.7.2.

Str. Obor

IA L=300 l=14 lt=2 S=4200 St=1200

  178.   

1.3.7.2.

Str. Oilor

IA L=140 l=7 lt=1,5 S=980 St=420

  179.   

1.3.7.2.

Str. Oituz

IA L=200 l=7 lt=1 S=1400 St=400

  180.   

1.3.7.2.

Str. Olteţului

IA L=175 l=7 lt=1 S=1225 St=350

  181.   

1.3.7.2.

Str. Oltului

IA L=975 l=10 lt=2 S=9750 St=3900

  182.   

1.3.7.2. 1.3.7.1.

Str. Orizontului

IA; P L02500 l=7 lt=1 S=17500 St=5000

  183.   

1.3.7.2.

Str. Ostrovului

IA L=300 l=10 lt=1 S=3000 St=600

  184.   

1.3.7.2.

Str. Ovidiu

IA L=200 l=7 lt=1 S=1400 St=400

  185.   

1.3.7.3. 1.3.7.2.

Str. Păcii

BC; IA L=775 l=7 lt=1,5 S=5425 St=2325

  186.   

1.3.7.2.

Str. Păltiniş

IA L=60 l=3,5 lt=1,5 S?210 St=180

  187.   

1.3.7.2.

Str. Panduri

IA L=135 l=5 lt=1 S=675 St=270

  188.   

1.3.7.2.

Str. Pann Anton

IA L=160 l=7 lt=1,5 S=1120 St=480

  189.   

1.3.7.2.

Aleea Parāng

IA L=190 l=5 lt=1,5 S=950 St=285

  190.   

1.3.7.2.

Str. Parāng

IA L=650 l=7 lt=1,5 S=4550 St=1950

  191.   

1.3.7.1.

Str. Pasajului

P L=310 l=7 S=2170

  192.   

1.3.7.2.

Str. Petrescu I.D.

IA L=110 l=7 lt=2,5 S=770 St=550

  193.   

1.3.7.2.

Str. Patriei

IA L=1225 l=7 lt=1 S=8575 St=2450

  194.   

1.3.7.2.

Str. Păun Pincio Ion

IA L=400 l=7 lt=1,5 S=2800 St=1200

  195.   

1.3.7.2.

Str. Penteleu

IA L=225 l=7 lt=1,5 S=1575 St=675

  196.   

1.3.7.1.

FND. Pescăruş

DP L=70 l=5 S=350

  197.   

1.3.7.2.

Intr. Pescăruş

L=80 l=5 S=400

  198.   

1.3.7.2.

Str. Petroşani

IA L=1200 l=6 lt=1 S=720 St=240

  199.   

1.3.7.2.

Str. Petru Maior

IA L=65 l=6 lt=1,5 S=390 St=195

  200.   

1.3.7.2.

Str. Pictorilor

PV L=150 l=6 S=900

  201.   

1.3.7.1.

Str. Piersicului

DP L=550 l=6 S=4400

  202.   

1.3.7.2.

Str. Pinului

IA L=700 l=7 lt=1,5 S=4900 St=570

  203.   

1.3.7.2.

Str. Plantelor

IA L=380 l=7 Lt=1,5 S=2660 St=570

  204.   

1.3.7.2.

Str. Plevnei

IA L=935 l?7 lt=1,5 S=6545 St=2805

  205.   

1.3.7.2.

Aleea Plopilor

IA L=550 l=6 lt=1,5 S=3300 St=1650

  206.   

1.3.7.3.

Str. Popa Tun

BC L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

  207.   

1.3.7.2.

Str. Poştei

IA L=285 l=7 lt=1,5 S=1995 St=855

  208.   

1.3.7.1.

Str. Primăverii

DP L=550 l=7 S=3850

  209.   

1.3.7.2. 1.3.7.1.

Str. Proiectată

IA; P L=225 l=6 lt=1 S=1350 St=450

  210.   

1.3.7.2.

Str. Profesorilor

P L=313 l=7 lt=1,5 S=2191 St=939

  211.   

1.3.7.2.

Str. Progresului

IA L=285 l=7 lt=1,5 S=1995 St=855

  212.   

1.3.7.2.

Str. Proletarilor

IA L=225 l=7 lt=1,5 S=1575 St=675

  213.   

1.3.7.1.

Str. Prosperităţii

P L=190 l=7 lt=1,5 S=1220 St= 570

  214.   

1.3.7.2.

Str. Prutului

IA L=640 l=10 lt=2 S=6400 St=2560

  215.   

1.3.7.2.

Str. Pietrosele

IA L=600 l=7 lt=1,5 S=4200 St=1800

  216.   

1.3.7.3.

Aleea Parcului

BC L=110 l=3,5 lt=1,5 S=385 St=330

  217.   

1.3.7.2.

Str. Papadat Bengescu H

IA L=420 l=7 lt=1,5 S=2840 St= 1260

  218.   

1.3.7.2.

Aleea Parcul Tineretului

IA L=660 l=7 S=4620

  219.   

1.3.7.2.

Şos. Pogoanele

IA L=695 l=10 lt=3 S=6950 St=2080

  220.   

1.3.7.2.

Str. Răchitei

L=550 l=7 S=3850

  221.   

1.3.7.2.

Str. Rădulescu Heliade Ion

IA L=325 l=7 lt=1,5 S=2275 St=975

  222.   

1.3.7.1.

Str. Rahovei

DP L=260 l=8 S=2080

  223.   

1.3.7.2.

Str. Răscoalei

IA L=925 l=7 lt=1,5 S=6475 St=2775

  224.   

1.3.7.2.

Str. Războieni

IA L=800 l=7 lt=1,5 S=5600 St=2400

  225.   

1.3.7.2.

Str. Renaşterii

IA L=20 l=7 S=140

  226.   

1.3.7.2.

B.dul Republicii

IA L=1325 l=10 lt=2 S=13250 St=5300

  227.   

1.3.7.2.

Str. Romaniţei

IA L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

  228.   

1.3.7.2.

Fnd. Rozelor

IA L=55 l=9,5 S=522,5

  229.   

1.3.7.2.

Str. Russo Alecu

IA L=180 l=7 lt=1,5 S=1260 St=540

  230.   

1.3.7.2.

Str. Sahia Alexandru

IA L=165 l=6 lt=1,5 S=990 St=495

  231.   

1.3.7.1.

Fnd. Sălciilor

P L=55 l=6 S=330

  232.   

1.3.7.2.

Fnd. Salcāmilor

IA L=60 l=7 S=420

  233.   

1.3.7.2.

Str. Salvării

IA L=365 l=7 lt=1,5 S=2555 St=1095

  234.   

1.3.7.2.

Str. Şantierului

IA L=1350 l=6 lt=1,5 S=8100 St=2025

  235.   

1.3.7.2.

Str. Saturn

PV L=330 l=6 S=1980

  236.   

1.3.7.1.

Str. Saturn Linie

DP L=495 l=4 S=1980

  237.   

1.3.7.2.

Str. Scānteii

IA L=435 l=7 lt=1,5 S=3045 St=1305

  238.   

1.3.7.2.

Str. Sculpturii

IA l=540 L=7 LT=1,5 s=3780 St=1620

  239.   

1.3.7.2.

Str. Simila

IA L=300 l=7 S=2100

  240.   

1.3.7.2.

Str. Sion Gheorghe

IA L=105 l=6 lt=1,5 S=630 St=315

  241.   

1.3.7.2.

Str. Decebal

IA L=850 l=7 lt=1,5 S=5950 St=2550

  242.   

1.3.7.1.

Str. Slănic

DP L=55 l=3 S=165

  243.   

1.3.7.2.

Fnd. Şoimului

IA L=155 l=5 S=775

  244.   

1.3.7.2.

Str. Sperenţei

IA L=275 l=6 lt=1,5 S=1650 St=1125

  245.   

1.3.7.2.

B.dul Stadionului

IA L=135 l=12 lt=2 S=16200 St=5400

  246.   

1.3.7.2.

Str. Stăvilarului

IA L=660 l=7 lt=1,5 S=4200 St=1800

  247.   

1.3.7.2.

Str. Ştefu Pompiliu

L=465 l=7 lt=1,5 S=3255 St=1800

  248.   

1.3.7.2.

Str. Stelei

IA L=270 l=7 lt=1,5 S=1890 St=810

  249.   

1.3.7.1.

Str. Stupăriei

P L=375 l=7 lt=1,5  S=2625 St=1225

  250.   

1.3.7.2.

Str. Soarelui

IA L=175 l=7 lt=1 S=1225 St=350

  251.   

1.3.7.2.

Aleea Stejarului

IA L=50 l=7 lt=1,5 S=350 St=150

  252.   

1.3.7.2.

Aleea Şcolilor

IA L=330 l=6 lt=1,5 S=1980 St=990

  253.   

1.3.7.2.

Aleea Serelor

IA L=250 l=7 S=1750

  254.   

1.3.7.2.

Şoseaua Spătaru

IA L=620 l=10 S=6200

  255.   

1.3.7.2.

Str. Sf. Sava Gotu

IA L=175 l=7 lt=1,5 S=1225 St=825

  256.   

1.3.7.2.

Fnd. Şcoalei

IA L=85 l=5 S=425

  257.   

1.3.7.2.

Str. Broşteni

IA L=250 l=7 lt=2 S=1750 St=1000

  258.   

1.3.7.2.

Aleea Sculpturii

IA L=145 l=3 S=435

  259.   

1.3.7.2.

Str. Tăbăcari

IA L=350 l=7 lt=1 S=2450 St=700

  260.   

1.3.7.2.

Piaţa Teatrului

IA L=85 l=7 lt=1,5 S=595 St=255

  261.   

1.3.7.2.

Aleea Teilor

IA L=155 l=6 lt=1 S=930 St=155

  262.   

1.3.7.2.

Str. Telegescu

IA L=110 l=7 lt=1,5 S=770 St=330

  263.   

1.3.7.2.

Str. Tenor Leonard

IA L=255 l=7 lt=1,5 S=1785 St=675

  264.   

1.3.7.2.

Str. Teodoroiu Ecaterina

IA L=120 l=7 lt=1,5 S=840 St=360

  265.   

1.3.7.2.

Str. Timotei Cipariu

IA L=530 l=7 lt=1,5 S=3710 St=1500

  266.   

1.3.7.1.

Str. Toamnei

DP L=180 l=7 lt=1,5 S=1260 St=270

  267.   

1.3.7.2.

Aleea Trandafirilor

IA L=350 l=14 lt=3 S=4900 St=2100

  268.   

1.3.7.2.

Str. Transilvaniei

IA L=4400 l=14 lt=2 S=61600 St=17600

  269.   

1.3.7.2.

Fnd. Trifoiului

IA L=100 l=7 lt=1,5 S=700 St=300

  270.   

1.3.7.3.  1.3.7.2.

Str. Triumfului

BC; IA L=625 l=7 lt=1,5 S=4375 St=1875

  271.   

1.3.7.2.

Str. Tunel

IA L=175 l=3 lt=1,5 S=612,5 St=225

  272.   

1.3.7.2.

Str. Turdei

IA L=300 l=7 lt=1,5 S=2100 St=900

  273.   

1.3.7.2.

Intr. Trifoiului

IA L=100 l=7 lt=1,5 S=700 St=300

  274.   

1.3.7.1.

Intr. Transilvaniei

DP L=165 l=3 S=495

  275.   

1.3.7.3.

Str. Umbrelor

BC L=1750 l=7 lt=1,5 S=12250 St=5250

  276.   

1.3.7.2.

B.dul Unirii

IA L=3900 l=20 lt=4 S=78000 St=31200

  277.   

1.3.7.2.

Str. Urziceni

IA L=475 l=9 lt=1,5 S=4275 St=1245

  278.   

1.3.7.2.

Fnd. Uzinei

IA L=240 l=5 S=1200

  279.   

1.3.7.2.

Str. Unirii

IA L=850 l=7 lt=1,5 S=5950 St=2550

  280.   

1.3.7.2.

Str. Văcărescu Enăchiţă

IA L=475 l=7 lt=1,5 S=3325 St=1425

  281.   

1.3.7.2.

Str. Verii

IA L=375 l=7 lt=1,5 S=2625 St=1225

  282.   

1.3.7.2.

Intr. Vicatus Gogu

IA L=275 l=7 S=1925

  283.   

1.3.7.2.

Fnd. Victoriei

IA L=170 l=3,5 S=595

  284.   

1.3.7.2.

Str. Victoriei

IA L=950 l=7 lt=1,5 S=6650 St=2850

  285.   

1.3.7.1.

Str. Viilor

DP L=815 l=7 S=5705

  286.   

1.3.7.2.

Aleea Viitorului

IA L=625 l=7 lt=1,5 S=4375 St=1250

  287.   

1.3.7.2.

Str.Vānători

IA L=150 l=7 lt=1,5 S=1050 St=450

  288.   

1.3.7.2.

Fnd. Viorelelor

IA L=60 l=4,5 S=270

  289.   

1.3.7.2.

Fnd. Virtuţii

IA L=100 l=6 S=600

  290.   

1.3.7.2.

Str. Vişeu

IA L=125 l=7 lt=1,5 S=875 St=375

  291.   

1.3.7.2.

Str. Vişinului

IA L=200 l=7 lt=1,5 S=1400 St=600

  292.   

1.3.7.2.

Str. Vladimirescu Tudor

IA L=600 l=7 lt=2 S=4200 St=2400

  293.   

1.3.7.2.

Str. Vlahuţă Alexandru

IA L=185 l=7 lt=1,5 S=1295 St=555

  294.   

1.3.7.2.

Str. Vlaicu Aurel

IA L=850 l=12 lt=1 S=10200 St=2550

  295.   

1.3.7.2.

Str. Vlăsiei

IA L=225 l=7 lt=1,5 S=1575 St=675

  296.   

1.3.7.2.

Str. Vuia Traian

IA L=800 l=7 lt=2 S=5600 St=3200

  297.   

1.3.7.2.

Str. Vulcani

IA L=400 l=7 lt=1,5 S=2800 St=600

  298.   

1.3.7.2.

Str. Vulturului

IA L=300 l=7 lt=1 S=2100 St=600

  299.   

1.3.7.2.

Str. Zambilelor

IA L=160 l=7 lt=1,5 S=1120 St=480

  300.   

1.3.7.2.

Str. Zefirului

IA L=225 l=7 lt=1,5 S=1575 St=675

  301.   

1.3.7.2.

Str. Zimbrului

IA L=170 l=7 lt=1,5 S=1190 St=510

  302.   

1.3.7.2.

Str. Voiculescu Vasile

IA L=125 l=7 lt=1,5 S=875 St=375

  303.   

1.3.7.2.

Str. Griviţei

IA L=125 l=7 lt=1 S=875 St=250

  304.   

1.3.7.2.

Str. Alexandru cel Bun

PV L=265 l=6 lt=1 S=990 St=330

  305.   

1.3.7.2.

Str. Titulescu Nicolae

IA L=965 l=12 lt=2,5 S=11580 St=4825

  306.   

1.3.7.2.

Piaţa 24 Ianuarie

IA L=70 l=3,5 lt=1 S=245 St=70

  307.   

1.3.7.2.

Str. Varga Ecaterina

IA L=130 l=7 lt=1,5 S=910 St=390

  308.   

1.3.7.2.

Aleea Insulei

IA L=325 l=7 S=2275

  309.   

1.3.7.2.

Aleea Măgurei

BC L=140 l=3,5 lt=1 S=490 St=280

  310.   

1.3.7.2.

B.dul 1 Decembrie 1918

IA L=1350 l=14 lt=2 S=18900 St=5400

  311.   

1.3.7.2.

Aleea Moara cu Plopi

IA L=50 l=3 S=150

  312.   

1.3.7.2.

Str. Lt. Iacob Gheorghe

IA L=275 l=7 lt=1 S01925 St=550

  313.   

1.3.7.2.

Str. Ion Băieşu

IA L=280 l=14 lt=1,5 S=3920 St=840

  314.   

1.3.7.2.

Alei acces, trotuar, parcări Cartier Micro V

IA L=1385 l=7 lt=1 S=9688 St=2768

  315.   

1.3.7.2.

Str. Marghiloman Alexandru

IA L=1900 l=7 lt=2 S=13300 St=7600

  316.   

1.3.7.2.

Fnd. Viilor

PV L=165 l=3,5 S=577,5

  317.   

1.3.7.2.  1.3.7.1.

Str. Veteranilor

IA  L=600 l=7 lt=1,5 S=4200 St=900

DP  L=550 l=7 S=3850

  318.   

1.3.7.2.

Str. Hangarului

IA L=1650 l=6 S=9900

  319.   

1.3.7.2.

Pod Drăgaica

IA L1=350 l1=8   L2=350 l2=7

    lt=1 St=700

  320.   

1.3.7.2.

Pod Metalurgica

IA   L1=350 l1=7     L2=350 l2=7

      lt=1 St=80

  321.   

1.3.7.2.

Pod Horticolei

IA L0150 l=7 lt=1 St=200

Sbretele=1300

  322.   

1.3.7.2.

Drum comunal DC 246

DN2 (km 114+350)-

DN2B (km 9+235)

pe digul de apărare al rāului Buzău

L=7225 l=7 din care:

IA=2500 P=1200 DP=3525

  323.   

1.3.7.2.

Pasaj pietonal subteran

BC Unirii centru bloc 16 - bloc 14

L=45 l=6

  324.   

1.3.7.2.

Pasaj pietonal C.F.R.

1 Decembrie - Piaţa Aviatori

L=95 l=2