Bine ati venit
Ne bucurăm că ați accesat site-ul nostru. Acesta a fost creat cu scopul de a vă oferi dumneavoastră, cetățenilor din municipiul Buzău, dar și altor persoane din țară și de peste hotare atât date despre această străveche localitate, dar și informații "la zi", referitoare la preocupările administrației publice pentru soluționarea problemelor comunității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea institutiei
Primar, dr. ing. Constantin Boșcodeală            

Viceprimar, Nicolae Sebastian Valentin Radu • e-mail: sebastian.radu@primariabuzau.ro
Viceprimar, Fănică Bârlă • e-mail: primbz_vice2@buzau.ro
Secretar, jr. Stefan Nedelcu

 
Adresa instituției:   Buzău, str. Unirii nr. 163  •  Telefon: 0238.710562  •  Fax: 0238.717950
                                    e-mail:
primbz_cabinet@buzau.ro  

Organigrama din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Buzau

 
 
Harta municipiului Buzău
 

Imagini live din Buzău:       Centrul orasului                         Parcul Crâng

   

Acces la informații de interes public

Transparența decizională

 
 

 Anunț privind lansarea procedurii de atribuire pentru

"Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat de către Municipiul Buzău pentru administrarea și întreținerea de drumuri urbane prin atribuirea contractului pe termen lung de proiectare, execuție, finanțare și exploatare pe bază de performanță"

 NOTICE ON THE LAUNCH OF THE TENDERING PROCESS FOR

MANAGEMENT DELEGATION BY THE CITY OF BUZAU OF THE PUBLIC AND PRIVATE DOMAIN FOR THE REHABILITATION AND MAINTENANCE OF URBAN ROADS THROUGH THE AWARD OF A LONG - TERM PERFORMANCE - BASED "DESIGN, BUILD, FINANCE AND OPERATE" CONTRACT

- Anunț pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local - Sesiunea I-a de selecție, Ghidurile solicitanților 

- Programul de curățenie și înfrumusețare a domeniului public în perioada 2 martie - 10 aprilie 2015, în municipiul Buzău

- Concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante de asistente medicale principale în cadrul Dispensarelor medicale școlare ► Rezultatele selecției dosarelor candidaților înscriși

                          ► Rezultatele probei scrise

                          ► Răspuns contestație 

                          ► Rezultatele finale - Asistente medicale

                                                        - Personal pentru Serviciul Administrativ Gospodăresc

                                                        - Infirmieră pentru Creșa nr. 1

                                                        - Spălătoreasă pt. Creșa nr 1

- Acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice - Sesiune I-a de selecție 2015

- Calendarul obligațiilor datorate bugetului local al municipiului Buzău

- Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015

- Desemnare Consilier Etic

- ANUNȚ cu privire la asigurarea obligatorie a locuințelor conform Legii nr. 260/2008

Oferte de vânzare teren extravilan 

- Proiecte cu finanțare din fonduri europene

- Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău pentru perioada 2014 - 2020

CAMPANIE de prevenire și reducere a riscurilor cauzate de populația canină din municipiul Buzău prin activități legale și măsuri eficiente

Comunicat privind noul sediu al Direcțieiei de Evidență a Persoanei

- Informare publică cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădiri

- Publicații privind înregistrarea căsătoriilor

Lista conturilor IBAN pentru impozite și taxe locale 

- Informații privind procedurile de achiziție publică

- Anunțuri colective: Contribuabili pentru care au fost emise acte administrative fiscale

- Lista autorizațiilor de construire aprobate - Lista certificatelor de urbanism aprobate

- Convocare ședință CLM 

Anunțuri publice privind documentații de urbanism

- Vizitați pagina Informații utile - Anunțuri - pentru informații privind planuri urbanistice
  și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Buzău

 
Municipiul Buzau Primaria Informatii utile Consiliul Local Evenimente e-Licitatie Ghiseu electronic