Bine ati venit
Ne bucurăm că ați accesat site-ul nostru. Acesta a fost creat cu scopul de a vă oferi dumneavoastră, cetățenilor din municipiul Buzău, dar și altor persoane din țară și de peste hotare atât date despre această străveche localitate, dar și informații "la zi", referitoare la preocupările administrației publice pentru soluționarea problemelor comunității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conducerea institutiei
Primar:  Constantin TOMA       

Viceprimar: Andrei NEDER • e-mail: 
Viceprimar: Ionuț Sorin APOSTU • e-mail: 
Șef serviciu cu atribuții delegate de Secretar: Roxelana RADU 

 
Adresa instituției:   Buzău, str. Unirii nr. 163  •  Telefon: 0238.710562  •  Fax: 0238.717950
                                    e-mail:
primbz_cabinet@buzau.ro  

Organigrama din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Buzau

 
 
Harta municipiului Buzău
 

Imagini live din Buzău:       Centrul orasului        Parcul Crâng       Rond Mall Galeria 

   

Acces la informații de interes public

Transparența decizională

 
 

 Anunț privind lansarea procedurii de atribuire pentru

"Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat de către Municipiul Buzău pentru administrarea și întreținerea de drumuri urbane prin atribuirea contractului pe termen lung de proiectare, execuție, finanțare și exploatare pe bază de performanță"

ANUNT ERATA NR.1

 NOTICE ON THE LAUNCH OF THE TENDERING PROCESS FOR

MANAGEMENT DELEGATION BY THE CITY OF BUZAU OF THE PUBLIC AND PRIVATE DOMAIN FOR THE REHABILITATION AND MAINTENANCE OF URBAN ROADS THROUGH THE AWARD OF A LONG - TERM PERFORMANCE - BASED "DESIGN, BUILD, FINANCE AND OPERATE" CONTRACT

ERRATA NO.1 NOTICE

 
Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziția cetățenilor aplicația Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme și incidente remarcate pe teritoriul orașului Buzau, pe care instituția poate și trebuie să le remedieze.
Aplicația Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play și
App Store   

- COMUNICAT de presă

- ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

- ANUNȚ  privind organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional superior al funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în domeniu, în perioada 04-06 iulie 2016

ANUNȚ privind organizare concurs pentru ocuparea funcției Șef Serviciu Financiar Contabil - 27 iunie 2016

- ANUNȚ privind organizare concurs pentru ocuparea funcției Șef Serviciu Urbanism și Dezvoltare Urbană - 27 iunie 2016

- ANUNȚ privind organizarea ședinței de dezbatere publică pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiune pentru gestionarea și reducerea zgomotului ambiental în municipiul Buzău

- ANUNȚ cu privire la suspendarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2016, prima sesiune de selecție

- Informații privind alegerile locale 2016

- Proiectul bugetului pentru anul 2016

Anunț în atenția asociațiilor de proprietari   

- Lista operatorilor care au încheiat contracte de delegare de gestiune a serviciului de transport public pe traseele secundare din municipiul Buzău

- Hărți cu zonele din municipiu

- Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău 

- Anunț pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local - Sesiunea I-a de selecție, Ghidurile solicitanților 

- Acordarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice - Sesiune I-a de selecție 2016

- Calendarul obligațiilor datorate bugetului local al municipiului Buzău

- Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 - 2015

- Desemnare Consilier Etic

- ANUNȚ cu privire la asigurarea obligatorie a locuințelor conform Legii nr. 260/2008

Oferte de vânzare teren extravilan 

- Proiecte cu finanțare din fonduri europene

- Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău pentru perioada 2014 - 2020

CAMPANIE de prevenire și reducere a riscurilor cauzate de populația canină din municipiul Buzău prin activități legale și măsuri eficiente

Comunicat privind noul sediu al Direcțieiei de Evidență a Persoanei

- Informare publică cu privire la scutirea de la plata impozitului pe clădiri

- Publicații privind înregistrarea căsătoriilor

Lista conturilor IBAN pentru impozite și taxe locale 

- Informații privind procedurile de achiziție publică

- Anunțuri colective: Contribuabili pentru care au fost emise acte administrative fiscale

- Lista autorizațiilor de construire aprobate - Lista certificatelor de urbanism aprobate

- Convocare ședință CLM 

- Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Buzău și Raportul de mediu

Anunțuri publice privind documentații de urbanism

- Anunț privind selectia membrilor consiliilor de administratie de la:

- Vizitați pagina Informații utile - Anunțuri - pentru informații privind planuri urbanistice
  și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Buzău

 
Municipiul Buzau Primaria Informatii utile Consiliul Local Evenimente e-Licitatie Ghiseu electronic