Bine ati venit
Ne bucurăm că ați accesat site-ul nostru. Acesta a fost creat cu scopul de a vă oferi dumneavoastră, cetățenilor din municipiul Buzău, dar și altor persoane din țară și de peste hotare atât date despre această străveche localitate, dar și informații "la zi", referitoare la preocupările administrației publice pentru soluționarea problemelor comunității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conducerea institutiei
Primar:  Constantin TOMA  • e-mail: primar.toma@primariabuzau.ro 

Viceprimar: Andrei NEDER 
                 • e-mail: viceprimar.neder@primariabuzau.ro
Viceprimar: Ionuț Sorin APOSTU 
                 • e-mail:  viceprimar.apostu@primariabuzau.ro
Inspector cu atribuții delegate de Secretar: George SAVA 

 
Adresa instituției:   Buzău, str. Unirii nr. 163  •  Telefon: 0238.710562  •  Fax: 0238.717950
                                    e-mail:
primbz_cabinet@buzau.ro  

Organigrama din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Buzau

 
 
Harta municipiului Buzău
 

Imagini live din Buzău:       Centrul orasului        Parcul Crâng       Rond Mall Galeria 

   

Acces la informații de interes public

Transparența decizională

 
 
Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziția cetățenilor aplicația Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme și incidente remarcate pe teritoriul orașului Buzau, pe care instituția poate și trebuie să le remedieze.
Aplicația Buzau City Report este disponibilă în platformele Google Play și
App Store   

ANUNȚ - în atenția IMM-urilor   

- Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploiești ►  Bilanțul activității pe trimestrele I si II 2016

 COMUNICATE DE PRESĂ 
3 august 2016   
- 24 iunie 2016    
 

Programul Operational Capital Uman (PO CU)

ANUNȚ ANULARE SELECȚIE PARTENERI PO CU

Programul Operational Capital Uman (PO CU)

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI  în cadrul Axei prioritare nr. 4: „Incluziune socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate”, Obiectivul specific 4.1: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate”

- ANUNȚ elaborare studiu: „Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Buzău”

Vă aducem la cunoștință că în perioada actuală, Primăria Buzău derulează o campanie de intervievare a populației în vederea elaborării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Buzău. În acest sens, persoanele interesate sunt rugate să completeze chestionarul următor. Vă asigurăm că toate informațiile furnizate de dumneavoastră vor fi tratate confidențial și vor fi utilizate exclusiv în scopul elaborării Planului de mobilitate urbană durabilă. Completați chestionarul de mai jos (ATENȚIE! Nu funcționează cu Internet explorer 8 sau mai vechi!)

-CHESTIONAR pentru elaborare studiu: „Plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Buzău”  

 
 

- Rezultatele probei de selecție a dosarelor din concursul pentru ocuparea funcției publice de de conducere de șef Serviciu Control și Inspecție Fiscală Persoane Juridice din cadrul Direcției Economice

- ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante în cadrul creșelor din municipiul Buzău  

- Dispoziție privind desemnarea reprezentanților primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2016 - 2017

- ANUNȚ - privind identificarea și evaluarea locațiilor pentru posibile investiții

- ANUNȚ cu privire la suspendarea finanțărilor nerambursabile pe anul 2016, prima sesiune de selecție

- Lista operatorilor care au încheiat contracte de delegare de gestiune a serviciului de transport public pe traseele secundare din municipiul Buzău

- Hărți cu zonele din municipiu

- Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău 

- Calendarul obligațiilor datorate bugetului local al municipiului Buzău

- Desemnare Consilier Etic

Oferte de vânzare teren extravilan 

- Proiecte cu finanțare din fonduri europene

- Strategia de dezvoltare a municipiului Buzău pentru perioada 2014 - 2020

- Publicații privind înregistrarea căsătoriilor

Lista conturilor IBAN pentru impozite și taxe locale 

- Informații privind procedurile de achiziție publică

- Anunțuri colective: Contribuabili pentru care au fost emise acte administrative fiscale

- Lista autorizațiilor de construire aprobate - Lista certificatelor de urbanism aprobate

- Convocare ședință CLM 

- Planul Urbanistic General (PUG) al municipiului Buzău și Raportul de mediu

- Vizitați pagina Informații utile - Anunțuri - pentru informații privind planuri urbanistice
  și Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Buzău

 

 
Municipiul Buzau Primaria Informatii utile Consiliul Local Evenimente e-Licitatie Ghiseu electronic